Gravesøknader i Lillestrøm kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillestrøm kommune

Graving i Lillestrøm kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillestrom.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23563
Registrert 25.11.2020
Firma ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS)
Start 01.04.2021
Slutt 01.10.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Øystein Fiskerud
Kontakt telefon 92465296
Arbeidets art Etablering av 11 kV kabelanlegg fra Lillestrøm trafostasjon til Meierikvartalet.