Gravesøknader i Lillestrøm kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillestrøm kommune

Graving i Lillestrøm kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillestrom.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 29308
Registrert 06.07.2022
Firma ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS)
Start 06.10.2022
Slutt 16.02.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Glenn Egge
Kontakt telefon 91818821
Arbeidets art Elvia er med på et prosjekt der Lillestrøm kommune som skal utbedre flomsikring i Leirsund området. Vi ønsker med dette å informere om deler av tiltaket hvor vi ikke er med i Lillestrøm kommune sine grøfter.