Gravesøknader i Lillestrøm kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillestrøm kommune

Graving i Lillestrøm kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillestrom.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 30411
Registrert 24.10.2022
Firma ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS)
Start 21.11.2022
Slutt 22.05.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Geir Karlsen
Kontakt telefon 91755454
Arbeidets art Ny høyspent kabeltrase langs med Bølerveien.