Gravesøknader i Lillestrøm kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillestrøm kommune

Graving i Lillestrøm kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillestrom.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/45
Entreprenør BRAATHEN LANDSKAPSENTREPRENØR AS
Start 16.02.2021
Slutt 26.11.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Sletta 14 -31
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 15.02.2021
Tittel Prosjekt 3625 - Kuskerudveien
Byggherre
Organisasjon: LILLESTRØM KOMMUNE (orgnr.: 820710592)
Kontaktperson: Sajad Seyedi (tlf.: 94176346)
Stedsansvarlig
Stig Thoresen (tlf.: 94842399)
Ansvarshavende
Rolf Skogsrud (tlf.: 47852154)