Gravesøknader i Lillestrøm kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lillestrøm kommune

Graving i Lillestrøm kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.lillestrom.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/379
Entreprenør TERRA ENTREPRENØR AS
Start 09.11.2022
Slutt 28.02.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Innleggen 3 -55
Søknad gjelder Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 04.11.2022
Tittel Huseby - Innleggen
Byggherre
Organisasjon: GLOBALCONNECT AS (orgnr.: 890164072)
Kontaktperson: Gard Espen Østby (tlf.: 47803576)
Stedsansvarlig
Anders Stenberg (tlf.: 97612463)
Ansvarshavende
Ole Andreas B. Holskog (tlf.: 99580455)